Apple har startet utrullingen av ny operatørinnstilling for NetCom-kunder med iPhone 5, fjerde generasjon iPad, og iPad mini med SIM-kort. Dermed kan tusenvis av iphone 5bilde2lykkelige NetCom-kunder koble seg til landets desidert beste 4G-nett.

Slik gjør du det
Hvis du ikke ønsker å vente på push-meldingen fra Apple, kan du oppdatere til iOS 6.1, deretter trykke Instillinger > Generelt > Om, og følge anvisningene til oppdateringen er komplett. Hvis du velger å trykke avbryt vil du automatisk få en ny push-melding om 14 dager, dersom du ikke oppdaterer manuelt.

iPhone 5 og frekvenser
iPhone 5 støtter 4G på frekvensen 1800 MHz. NetCom bygger 4G-nett på frekvensene 1800 og 2600 MHz (og på sikt vil vi tilby 4G på 800 MHz). De ulike frekvensene som 4G-teknologien benytter seg av har forskjellige funksjoner. 2600 MHz frekvensen benyttes i de største byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og deler av Kristiansand), mens 1800 MHz brukes i mindre  byer og tettbygde strøk og ved populære utfartsområder.

Hvorfor er ulike frekvenser brukt på 4G?

Vi har fått noen spørsmål fra iPhone 5-brukere, om hvorfor vi har valgt 2600 MHz-båndet i storbyene.  Hvilken frekvens som brukes, avgjøres i stor grad av sammenhengen mellom frekvens, kapasitet og rekkevidde. De ulike frekvensene kan på mange måter ses på som puslespillbrikker med ulike egenskaper, basert på forholdet mellom rekkevidde / penetrerende egenskaper inn i bygg, samt kapasitet (antall samtidige brukere). Våre radioplanleggere bruker disse brikkene for å skape et best mulig nett med tanke på akkurat oppnådd dekning og behov for kapasitet.

Jo lavere frekvens, desto lavere kapasitet og lengre rekkevidde. Høyere frekvenser gir høyere kapasitet, mens rekkevidden er lavere. Høyere frekvenser lar seg i tillegg enklere plassere tett, da det ikke skapes interferensproblemer (signalforstyrrelser) i like stor grad som ved lave frekvenser. Høye frekvenser, som 2600 MHz, passer dermed fint i store byer, mens det er ideelt med lavere frekvenser (1800 MHz) for mindre byer og tettsteder.

De fleste nye telefoner med 4G-støtte på markedet har støtte for både 2600, 1800 og 800 MHz, og vil få inn 4G-signal overalt hvor vi har 4G-dekning – uavhengig av hvilken frekvens som er brukt.

Disse telefonene har i dag støtte for 4G

Espen Thoresen

Skrevet av Espen Thoresen

Jobb: Engagement Director i Opera Software
Interesser: Over snittet interessert i digitale medier, glad i mennesker og skogen.

Publisert: 14/6-13

Kategori: Apple iPhone

Fikk du noe ut av dette?

Skrevet av Espen Thoresen - 14/6-13

Jobb: Engagement Director i Opera Software
Interesser: Over snittet interessert i digitale medier, glad i mennesker og skogen.

Har du noe på hjertet?
Kom med det her!